Na czasie

opener-festivalagnieszka-chylinskadawid-podsiadlovan-goghto-krakow-tworzy-metamorfozyharry-potter-symfonicznie
Home Miejsce Centrum Kultury Karolinka

Centrum Kultury Karolinka

Radzionków, Plac Jana Pawła II 2
Centrum Kultury KarolinkaOpisWydarzeniaWystępowaliObiekty w pobliżuFani lubią też

Opis

Centrum Kultury Karolinka- Ośrodek rozpoczął działalność 15 maja 1966 r. jako Miejski Dom Kultury w Radzionkowie.

Misją Centrum Kultury "Karolinka" jest, poza szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury i sztuki, animowanie życia kulturalnego oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego. Współpracujemy w tym zakresie z regionalnymi i ogólnopolskimi ośrodkami kultury, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz firmami i przedsiębiorcami prywatnymi. Prowadzimy także współpracę o charakterze międzynarodowym z ośrodkami spoza kraju, jak i z ich polskimi przedstawicielstwami.

Do podstawowych zadań Centrum w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury należy:
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, stowarzyszeń i innych;
- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, aukcji, imprez artystycznych itp.;
- prowadzenie działalności impresaryjnej;
- prowadzenie działalności kinowej;
- wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;
- tworzenie i wystawienie oryginalnych realizacji artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
- tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich działań artystycznych;
- prezentowanie i promowanie interesujących twórców;
- współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami, miastami sąsiednimi oraz miastami partnerskimi;
- wykonywanie innych działań dotyczących form działalności kulturalnej

Wydarzenia

Aktualne
Wybrane dla Ciebie
Zakończone

Brak aktualnych wydarzeń

Kliknij „Obserwuj”, a prześlemy do Ciebie wiadomość o wydarzeniach organizowanych w tym miejscu.

Występowali

Obiekty w pobliżu

Fani lubią też

Zobacz też