Na czasie

voucher-kinowy-helioswystawa-legoporwaniew-lozku-z-rabusiemdawid-podsiadloopener-festival
Home Miejsce Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

Brzeg Dolny, Wilcza 4
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Brzegu DolnymOpisWydarzeniaFAQObiekty w pobliżuFani lubią też

Opis

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym składa się ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Przedszkola Samorządowego nr 4. To placówka edukacyjna, która kładzie szczególny nacisk nie tylko na edukację uczniów, lecz wychowanie ich w duchu lokalnego patriotyzmu, promowanie zdrowego współzawodnictwa i brania czynnego udziału w zróżnicowanych wydarzeniach, promujących postawy obywatelskie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym – historia

Początkowe losy Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym są ściśle powiązane ze szkołą katolicką, która została wybudowana na Warzyniu. Obiekt ten został wybudowany przed wybuchem II Wojny Światowej, a główną grupą uczniów były dzieci pochodzenia niemieckiego. Po zakończeniu wojny placówka ta nie została uruchomiona ponownie – dzieci przesiedlonych osadników musiały uczęszczać do ulokowanej w dalszej odległości SP nr 1.

Na początku lat 50. w okolicy Wawrzynia rozpoczęła się budowa nowego osiedla mieszkalnego, Wawrzynia Nowego – zapadła wówczas decyzja o otworzeniu nowej szkoły w budynku dawnej szkoły katolickiej. Założona wówczas Szkoła Podstawowa nr 4, do której przynależały zarówno dzieci z Wawrzynia, jak i Wawrzynia Nowego. Obiekt ten okazał się jednak zbyt mały – konieczne okazało się wybudowanie nowej szkoły, której powstanie przypadło na lata 1964-65 w ramach akcji "1000 szkół na 1000-lecie". W późniejszych latach doszło do otwarcia Szkoły Podstawowej nr 6 – SP nr 4 zachowała swoją odrębność do 1969 roku, po czym zostaje włączona do placówki numer 6, tracąc odrębny charakter. "Czwórka" była przeznaczona dla młodszych klas, podczas gdy starsze dzieci uczęszczały do "szóstki".

W latach 70. dochodzi do przekształcenia SP nr 6 w Zbiorczą Szkołę Gminną, do której uczęszczają również dzieci z okolicznych miejscowości. Dekada ta upływa pod znakiem pogarszających się warunków lokalowych, związanych z rosnącą liczbą uczniów. Placówka traci swój "zbiorczy" charakter w 1983 r., a część z uczniów zostaje oddelegowanych do SP nr 1 oraz SP nr 5. W połowie lat 80. budynek szkolny przy ul. Wilczej zostaje rozbudowany i przystosowany do potrzeb nauczycieli i uczniów, powiększając się m.in. o lewe skrzydło i salę gimnastyczną. Na przełomie dekad liczba uczniów przekroczyła 1000 – byli oni podzieleni na 40 oddziałów, a liczba klas dla poszczególnych roczników wynosiła 5.

Na początku lat 90. opiekę nad szkolnictwem podstawowym przejmuje Samorząd Gminny, co przekłada się na wyższe wydatki na cele oświatowe i umożliwia przeniesienie liceum ogólnokształcącego do zupełnie nowego budynku. Rozwiązanie to znacząco poprawia warunki nauki dla dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Reforma wydzielenia 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum sprawia, że SP nr 6 zostaje przeniesiona z pierwotnego budynku przy ul. Młodzieżowej, gdzie będzie mieścić się Publiczne Gimnazjum nr 1.

Szkoła Podstawowa nr 6 znajduje się od tamtej pory przy ul Wilczej 4. Budynek wymagał jednak gruntownego remontu – wśród najbardziej dotkliwych niedogodności warto wymienić m.in. wąskie korytarze oraz brak szatni, zaplecza dla lekcji WF, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów. Po zasadniczym remoncie, we wrześniu 2012 roku nowoczesny, przebudowany i pozbawiony barier projektowych budynek został przekazany do nauki 400 uczniom 1-6 klasy szkoły podstawowej oraz przedszkolakom w wieku 5-6 lat.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym – wydarzenia

Na przestrzeni minionych lat uczniowie mogli wziąć udział m.in. w Mobilnym Laboratorium – pasjonujących zajęciach z chemii, fizyki i przyrody, składających się z niezwykle ciekawych i bezpiecznych eksperymentów. Na organizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym wydarzenie, bilety można było nabyć za pośrednictwem portalu eBilet.pl.

Wydarzenia

Aktualne
Wybrane dla Ciebie
Zakończone

Brak aktualnych wydarzeń

Kliknij „Obserwuj”, a prześlemy do Ciebie wiadomość o wydarzeniach organizowanych w tym miejscu.

FAQ

Gdzie znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym?
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym znajduje się przy ul. Wilczej 4 w zachodniej części miasta.
Jakie wydarzenia odbywają się w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym?
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym gościli m.in. Mobilne Laboratorium, które zaprezentowało fascynujące pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach sportowych, zajęciach kreatywnych z okazji świąt Wielkiej Nocy czy obchodach na temat Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
Kiedy został powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym?
SP nr 6, będąca częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym, została zbudowana w połowie lat 60. XX w. w związku z szeroko zakrojoną akcją budowania 1000 szkół na 1000-lecie istnienia Polski.

Obiekty w pobliżu

Fani lubią też

Zobacz też