Centrum Kultury Karolinka

Centrum Kultury Karolinka

Centrum Kultury Karolinka- Ośrodek rozpoczął działalność 15 maja 1966 r. jako Miejski Dom Kultury w Radzionkowie.

Misją Centrum Kultury "Karolinka" jest, poza szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury i sztuki, animowanie życia kulturalnego oraz rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego. Współpracujemy w tym zakresie z regionalnymi i ogólnopolskimi ośrodkami kultury, szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz firmami i przedsiębiorcami prywatnymi. Prowadzimy także współpracę o charakterze międzynarodowym z ośrodkami spoza kraju, jak i z ich polskimi przedstawicielstwami.

Do podstawowych zadań Centrum w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury należy:
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, stowarzyszeń i innych;
- organizacja spektakli, koncertów, festiwali, konkursów, wystaw, odczytów, aukcji, imprez artystycznych itp.;
- prowadzenie działalności impresaryjnej;
- prowadzenie działalności kinowej;
- wspieranie wartości określających tożsamość kulturową społeczności lokalnej;
- tworzenie i wystawienie oryginalnych realizacji artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
- tworzenie warunków dla rozwoju profesjonalnych i amatorskich działań artystycznych;
- prezentowanie i promowanie interesujących twórców;
- współdziałanie w sferze kultury z innymi podmiotami, miastami sąsiednimi oraz miastami partnerskimi;
- wykonywanie innych działań dotyczących form działalności kulturalnej

show more... hide

Fan Alert

expand hide

Centrum Kultury Karolinka
Inform me as soon as new events are on sale in this location
You signed up to the FAN ALERT
You are already signed up to this FAN ALERT

By indicating your e-mail address and simultaneously sending it to us you confirm that you agree to receive from eBilet Polska Sp. z o.o. certain commercial information included in marketing materials we send electronically, and concerning our and our business partners’ products and services. In order to provide our services we will process your personal data consisting of the e-mail address you indicated. You may withdraw your consent at any time without giving a reason; however, the withdrawal of such consent shall not affect the legality of the data processing carried out under the consent so granted prior to its withdrawal. Detailed information about GDPR, including your rights to erasure, adjustment, transfer, access, objection may be found in the Privacy policy
Regulations for the Provision of Electronically Supplied Services is available here

Address

Plac Jana Pawła II 2
41-922 Radzionków
We use Cookies to ensure that our Users are able to conveniently use our website and to continuously improve its quality. We also make it possible for our business partners to install Cookies for their marketing purposes. Through choosing appropriate settings of his/her browser, the User agrees that we or our business partners may use specific Cookies. The User may at any time change the browser setting, by adjusting them to his/her expectations. Any change of the settings and withdrawal of consents to the use of Cookies does not however affect the compliance with law of their use prior to the change. For detailed information, please read the Privacy Policy at https://www.ebilet.pl/polityka-prywatnosci/