Wydział Fizyki Uniwersyetetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersyetetu Warszawskiego

Wydział Fizyki Uniwersyetetu Warszawskiego mieści się przy ulicy Ludwika Pasteura 5. Na Wydziale Fizyki prowadzone są badania naukowe  oraz kształci się sudentów (studia I, II i IIIstopnia) w dziedzinach: fizyka, astronomia, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, inzynieria nanostruktur i energetyka i chemia jądrowa( prowadzony wspólnie z Wydziałem Chemii), geofizyka w geologii (wspólnie z Wydziałem Geologii).

Od 1997 r. Wydział Fizyki jest animatorem Warszawskiego Festiwalu Nauk, natomiast od 2013 roku, Wydział ma status Historycznego Miejsca Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Tytuł ten otrzymują miejsca szczególnie ważne dla rozwoju europejskiej fizyki.

show more... hide

Fan Alert

expand hide

Wydział Fizyki Uniwersyetetu Warszawskiego
Inform me as soon as new events are on sale in this location
You signed up to the FAN ALERT
You are already signed up to this FAN ALERT

Address

Ludwika Pasteura 5
02-093 Warszawa

Events in this location

Our webpage uses cookies in order to improve our services according to Cookies policy.
You may define the conditions of storage or gaining access to information saved in cookies of your browser