Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

Statutowe zadania naszej placówki: - upowszechnianie kultury i sztuki poprzez edukację społeczeństwa oraz poszukiwanie nowych form działalności kulturalnej, - rozwijanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta, zwłaszcza dzieci i młodzieży, - wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, - kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji oraz twórczości ludowej, - promowanie dębickich twórców i zespołów artystycznych, - organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, - prowadzenie miejskich zespołów artystycznych oraz zajęć artystycznych, - podtrzymywanie więzi z rodzinnym miastem artystów oraz ludzi kultury sztuki, pochodzących z Dębicy, poprzez prezentowanie ich dorobku, - tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, - organizowanie edukacji kulturalnej społeczeństwa, poprzez popularyzację poszczególnych dziedzin sztuki oraz promowanie jej twórców, - inicjowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalnych o charakterze patriotycznym i rocznicowym, religijnym. - współpraca z innymi instytucjami, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi.

show more... hide

Fan Alert

expand hide

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
Inform me as soon as new events are on sale in this location
You signed up to the FAN ALERT
You are already signed up to this FAN ALERT

By indicating your e-mail address and simultaneously sending it to us you confirm that you agree to receive from eBilet Polska Sp. z o.o. certain commercial information included in marketing materials we send electronically, and concerning our and our business partners’ products and services. In order to provide our services we will process your personal data consisting of the e-mail address you indicated. You may withdraw your consent at any time without giving a reason; however, the withdrawal of such consent shall not affect the legality of the data processing carried out under the consent so granted prior to its withdrawal. Detailed information about GDPR, including your rights to erasure, adjustment, transfer, access, objection may be found in the Privacy policy
Regulations for the Provision of Electronically Supplied Services is available here

Address

Sportowa 28
39-200 Dębica

Past events in this location

We use Cookies to ensure that our Users are able to conveniently use our website and to continuously improve its quality. We also make it possible for our business partners to install Cookies for their marketing purposes. Through choosing appropriate settings of his/her browser, the User agrees that we or our business partners may use specific Cookies. The User may at any time change the browser setting, by adjusting them to his/her expectations. Any change of the settings and withdrawal of consents to the use of Cookies does not however affect the compliance with law of their use prior to the change. For detailed information, please read the Privacy Policy at https://www.ebilet.pl/polityka-prywatnosci/